dilluns, 18 de febrer de 2008

la meStressa

per molts anys
passats per aigua
per entre mil trons
per la gola del llop
per l'herba abellera
la panxa del bou
el voler de l'amor
el salt del conill
i la veu de l'espai,
ressonant dins la negra, i exaltada mar,
de dins el bolígraf!

per molts anys
a la meStressa paridora
d'aquest bloC,
a la pOesia!

blanCalluM