dimarts, 7 d’octubre de 2008

Fer-se un ésser humà és un art

"Fer poesia és engendrar. Tot allò creat poèticament ha de ser un individu ple de vida. Quina quantitat inesgotable de materials no hi ha al nostre voltant per crear noves combinacions ndividuals! A aquell que ja ha descobert aquest misteri - només li cal la decisió de renunciar a la infinita varietat i al seu mer plaer i començar en algun lloc- aquesta decisió, però, ens fa perdre la sensació de llibertat d'un món infinit..."

                                                 Novalis